צוות השחייה של בנות לתקוף נגד העירום המתים

סאיאקה:יוריה הידקה

יוריה הידקה בנערות התקפה 00:08 יוריה הידקה בנערות התקפה

01:08 יוריה הידקה בנערות התקפה 01:13 יוריה הידקה בנערות התקפה 01:29

אקי:SASA HANDA

SASA HANDA בבנות התקפה 00:25 SASA HANDA בבנות התקפה 01:13 SASA HANDA בבנות התקפה 00:11 SASA HANDA בבנות התקפה 01:29 SASA HANDA בבנות התקפה 00:26 SASA HANDA בבנות התקפה 00:37 SASA HANDA בבנות התקפה 01:24 SASA HANDA בבנות התקפה 00:30