ראנמה 1/2 # עירום

מידורי:MEGAN LEITCH

רנמה סאוטומה:בריגיטטה דאו

קאורי:לינדה בויד

מיו / לינג-לינג / ריאה-ריאה:ניקול אוליבר

רנמה סאוטומה:VENUS שלישית

נאצאם:LALAINIA LINDBJERG