ריטה הייוורת '# עירום

סרט:PAL JOEY (1957)

ריטה היווורט בפאל ג 00:20

סרט:למטה לארץ (1947)

סרט:גילדה (1946)